Wandelclub

De Lustige Stappers vzw

Onze wandeltochtentochten en clubactiviteiten zijn voorlopig geschrapt door het coronavirus

De beweegredenen om tot deze drastische maatregel over te gaan liggen voor de hand.

In de eerste plaats maakt iedereen zich terecht zorgen omtrent de eigen veiligheid- en gezondheidsrisico’s alsook deze van de medewerkers, medewerksters en deelnemers.

Een wandeltocht organiseren die voldoet aan de huidige normen en veiligheidsvoorschriften is bovendien een zeer moeilijke opdracht. Voor een kleine club als de onze wordt dit in de huidige omstandigheden niet haalbaar geacht.

Hopelijk is binnen enkele maanden het covid-19 virus onder controle of verdwenen en kunnen wij instaan voor de veiligheid van alle wandelaars en medewerkers.

Wij kijken alvast naar 3 oktober 2021, hopelijk kunnen wij dan zonder zorgen de 19de wandeling "tussen Demer en Nete" organiseren.

Wij kijken er al naar uit!


Van zodra dit mogelijk is vinden jullie op deze website meer informatie over.