Wandelclub

De Lustige Stappers vzw

wandeltocht "frikadellentocht 2021"

9 januari 2021 wordt geannuleerd


Het bestuur heeft unaniem de wandeltocht 09/01/2021 af te gelasten door het corona virus

De beweegredenen om tot deze drastische maatregel over te gaan liggen voor de hand.

In de eerste plaats maakt iedereen zich terecht zorgen omtrent de eigen veiligheid- en gezondheidsrisico’s alsook deze van de medewerkers, medewerksters en deelnemers.

Een wandeltocht organiseren die voldoet aan de huidige normen en veiligheidsvoorschriften is bovendien een zeer moeilijke opdracht. Voor een kleine club als de onze wordt dit in de huidige omstandigheden niet haalbaar geacht.


Hopelijk is binnen enkele maanden het covid-19 virus onder controle of verdwenen en kunnen wij instaan voor de veiligheid van alle wandelaars en medewerkers.

Van zodra dit mogelijk is vinden jullie op deze website meer informatie over.